HOME / Bài viết / Tin Tức Ngành D.M.I.T

Tin Tức Ngành D.M.I.T

Một người có tính cách tốt thì mọi việc đối với họ cũng sẽ tốt

Một vị thiền sư đã khuyên mọi người: “Một người có tính cách tốt thì mọi việc đối với họ cũng sẽ tốt!”. Ông  kể “Rất nhiều người đều tới hỏi tôi: “Sự nghiệp của tôi có tốt không?” “Gia đình của tôi có tốt không?” “Tương lai của con ...

Đọc thêm >>