HOME / Giới thiệu / Giới thiệu OTS

Giới thiệu OTS

Giới thiệu OTS

Giới thiệu OTS OTS là viết tắt của cụm từ tiếng anh "Orienting Talent to Success" – Định hướng tài năng tới thành công. OTS là thương hiệu thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH OTS Việt Nam – là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đem ứng dụng của ngành ...

Đọc thêm >>