HOME / Tag Archives: Chủng Vân Tay AT – TENTED ARCH

Tag Archives: Chủng Vân Tay AT – TENTED ARCH

Chủng Vân Tay AT – TENTED ARCH (CHỦNG CÁ CHÉP)

Trong ngành khoa học SINH TRẮC VÂN TAY – DERMATOGLYPHICS, các nhà khoa học đã chia nhỏ các chủng vân tay từ 3 chủng chính là: WHORL, LOOP, ARCH thành 11 chủng vân tay phụ, vậy điểm khác nhau giữa các chủng vân tay là gì? Chủng vân tay AT –  TENTED ARCH Dưới đây là tóm tắt sơ lược tính ...

Đọc thêm >>