HOME / Tag Archives: ots việt nam (trang 3)

Tag Archives: ots việt nam

Chủng Vân Tay WP – PEACOCK EYE (CHỦNG MẮT CÔNG)

Trong ngành khoa học SINH TRẮC VÂN TAY – DERMATOGLYPHICS, các nhà khoa học đã chia nhỏ các chủng vân tay từ 3 chủng chính là: WHORL, LOOP, ARCH thành 11 chủng vân tay phụ, vậy điểm khác nhau giữa các chủng vân tay là gì? Chủng vân tay WP – Peacock Eye (Chủng mắt công) Dưới đây là tóm tắt ...

Đọc thêm >>

Mô hình trí thông minh đa thành phần của Howard Gardner (Trí thông minh thị giác)

Trí thông minh thị giác – không gian – khả năng vẽ, chụp ảnh, điêu khắc hoặc làm phim kiểu như Peier Jackson hoặc George Lucas. Howard Garrdner coi hai dạng trí thông minh ngôn ngữ và logic là một – và hiểu theo nghĩa đó chúng tôi muốn chọn thuật ngữ trí thông ...

Đọc thêm >>

Mô hình trí thông minh đa thành phần của Howard Gardner (Trí thông minh xã hội)

Trí thông minh xã hội – khả năng hòa đồng với người khác. Khả năng này thường thấy ở những nhà truyền thông lớn, những lãnh tụ chính trị, chuyên gia tư vấn, giáo viên, lãnh tụ tôn giáo và "người của công chúng." Người dẫn chương trình nổi tiếng của Mỹ Oprah Winfrey là ...

Đọc thêm >>

Mô hình trí thông minh đa thành phần của Howard Gardner (Trí thông minh nội tâm)

Trí thông minh nội tâm – khả năng đi sâu vào những tình cảm nội tâm. Dạng trí thông minh này có thể thấy ở nhiều kiểu người khác nhau: người thông thái, nhà văn, nhà triết học, lãnh tụ tôn giáo – những người cảm thấy thoải mái khi ở một mình, ...

Đọc thêm >>

Mô hình trí thông minh đa thành phần của Howard Gardner (Trí thông minh thiên nhiên)

Trí thông minh thiên nhiên – đó là khả năng nhạy cảm bẩm sinh trong việc phát hiện ra những mẫu thức trong thiên nhiên, rất nhiều người có dạng trí thông minh này có thể trở thành nhà tự nhiên học, nhà sinh thái học hoặc người làm nghề nông. Howard Gardner ...

Đọc thêm >>

Mô hình trí thông minh đa thành phần của Howard Gardner (Trí thông minh vận động)

Trí thông minh vận động – là khả năng sử dụng đôi tay hoặc cơ thể – dạng trí thông minh này được thấy ở những tài năng thể thao hoặc những diễn viên vĩ đại. Dạng trí thông minh này cũng rất đa dạng: diễn viên múa, diễn viên kịch nói/ngôi sao ...

Đọc thêm >>

 Mô hình trí thông minh đa thành phần của Howard Gardner (Trí thông minh ngôn ngữ)

 Mô hình trí thông minh đa thành phần của Howard Gardner Có thể định nghĩa các dạng trí thông minh khác nhau – với sự khác nhau ở mỗi người do Gardner đưa ra như sau: Trí thông minh ngôn ngữ – khả năng nói hoặc viết tốt – dạng trí thông minh này được ...

Đọc thêm >>