HOME / Tag Archives: phan tich van tay

Tag Archives: phan tich van tay

Chủng Vân Tay AS – Simple Arch (CHỦNG CON ONG)

Trong ngành khoa học SINH TRẮC VÂN TAY – DERMATOGLYPHICS, các nhà khoa học đã chia nhỏ các chủng vân tay từ 3 chủng chính là: WHORL, LOOP, ARCH thành 11 chủng vân tay phụ, vậy điểm khác nhau giữa các chủng vân tay là gì? Chủng vân tay AS – Simple Arch (CHỦNG CON ONG) Dưới đây là tóm tắt sơ ...

Đọc thêm >>

Giới thiệu OTS

Giới thiệu OTS OTS là viết tắt của cụm từ tiếng anh "Orienting Talent to Success" – Định hướng tài năng tới thành công. OTS là thương hiệu thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH OTS Việt Nam – là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đem ứng dụng của ngành ...

Đọc thêm >>