HOME / Tag Archives: sinh trac van tay (trang 2)

Tag Archives: sinh trac van tay

Chủng vân tay WX – ACCIDENTAL WHORL

Trong ngành khoa học SINH TRẮC VÂN TAY – DERMATOGLYPHICS, các nhà khoa học đã chia nhỏ các chủng vân tay từ 3 chủng chính là: WHORL, LOOP, ARCH thành 11 chủng vân tay phụ, vậy điểm khác nhau giữa các chủng vân tay là gì? Chủng vân tay WX – Accidental Whorl  Dưới đây là tóm tắt sơ lược tính ...

Đọc thêm >>

Chủng Vân Tay WD – WHORL DOUBLE LOOP (CHỦNG TẮC KÈ)

Trong ngành khoa học SINH TRẮC VÂN TAY – DERMATOGLYPHICS, các nhà khoa học đã chia nhỏ các chủng vân tay từ 3 chủng chính là: WHORL, LOOP, ARCH thành 11 chủng vân tay phụ, vậy điểm khác nhau giữa các chủng vân tay là gì? Chủng vân tay WD – Whorl Double Loop (Chủng tắc kè linh hoạt) Dưới đây là ...

Đọc thêm >>
watchseries